Koszyk

  • Brak produktów w koszyku.
INFOLINIA tel. 690240661
Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne Administratorem gromadzonych danych osobowych i eksploatacyjnych jest firma Meditrendy Marcin Kryst działająca pod adresem: ul. Pułaskiego 84/86 , 42-226 Częstochowa, NIP: 949-152-04-51, zwana dalej Meditrendy. Zasady ochrony danych osobowych i eksploatacyjnych oraz ich przetwarzania obowiązujące w Sklepie Meditrendy są zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z polityką prywatności Meditrendy. Dalsze użytkowanie strony oznacza, że użytkownik zna i akceptuje politykę prywatności Meditrendy i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

II. Gromadzenie danych osobowych i eksploatacyjnych Stronę internetową Meditrendy można przeglądać bez udostępniania danych osobowych. Dane eksploatacyjne przekazywane przy każdym wywołaniu strony przez Twoją przeglądarkę internetową, jak np. data, czas pobytu na stronie lub nr IP są rejestrowane wyłącznie anonimowo. Jako użytkownik Internetu pozostajesz przy tym anonimowy. W razie złożenia zamówienia, firma Meditrendy przetwarza dane osobowe użytkowników w celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym oraz, w zależności do decyzji użytkownika wyrażonej przy składaniu zamówienia, także celach marketingowych. W każdej chwili użytkownik może odwołać pozwolenie na wykorzystanie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych poprzez zgłoszenie sprzeciwu na adres siedziby lub e-mail: e-mail: biuro@meditrendy.pl

III. Udostępnianie danych osobowych i eksploatacyjnych Firma Meditrendy nie udostępnia danych osobowych użytkownika osobom trzecim, chyba że: (a) jest to konieczne w celu realizacji Zamówienia złożonego przez użytkownika w sklepie internetowym, (b) jest zobowiązany do udostępnienia danych osobowych użytkownika na mocy obowiązujących przepisów prawa.

IV. Bezpieczeństwo Firma Meditrendy stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i eksploatacyjnych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem.

V. Postanowienia końcowe Firma Meditrendy umożliwia użytkownikom przeglądanie, edytowanie oraz usuwanie własnych danych osobowych. Jeśli macie Państwo pytania, komentarze lub zastrzeżenia dotyczące sposobu administrowania danymi osobowymi użytkowników, prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@meditrendy.pl